Sektory przemysłu

Wspieramy budowę nowych linii kolejowych, lotnisk, dróg oraz infrastruktury gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, naftowej oraz infrastruktury związanej z energią ze źródeł odnawialnych.

Doświadczony zespół Geo-Environmental z powodzeniem zrealizował szereg projektów w tym sektorze, wśród nich prezentowane studia przypadków: wiadukt Borough dla Network Rail, zakład uzdatniania wody Hardham dla Trant Construction, lotnisko w Bournemouth dla Grupy PALM i Caterham dla Marshall Surfacing.

 

Fachowa wiedza geotechniczna i w zakresie ochrony środowiska, którą dysponują inżynierowie specjaliści, pomaga uzyskać znaczącą oszczędność czasu i kosztów. Elastyczne podejście, jakim firma Geo-Environmental wykazała się podczas współpracy ze Skanska i Network Rail, pozwoliło nam doradzić klientowi najbardziej odpowiednie techniki i bezproblemowo wdrożyć je w zakres prac, unikając niepotrzebnych opóźnień w realizacji projektu.

 

Przy tego rodzaju trudnych projektach, które prowadzone są często w ruchliwych miejscach publicznych, w pobliżu lokalnej infrastruktury i przy dużym zagęszczeniu instalacji komunalnych, zawsze konsultujemy się z klientem oraz lokalnymi zainteresowanymi stronami i definiujemy konkretne zagrożenia, przeprowadzamy ocenę ryzyka, sporządzamy opis robót, a jeśli jest to konieczne, opracowujemy plan zarządzania ruchem ulicznym dostosowany do warunków panujących w danej lokalizacji.

 

Firma Geo-Environmental ma świadomość nowych celów zakładających znaczące zmniejszenie liczby wypadków w branży kolejowej i usług komunalnych. Realizacja tych celów wymaga, aby dostawcy obsługujący te sektory odznaczali się niezawodnością i świadomością kwestii bezpieczeństwa.

 

Firma Geo-Environmental jest dumna ze swoich doskonałych wyników w zakresie BHP. Stosowane przez nas metody zapewnienia bezpieczeństwa zostały ujęte w systemach zarządzania, jakością ISO9001, ISO14001 i ISO18001, zatwierdzonych przez organizacje Achilles UVDB i Achilles RISQS.

Rail development, transport development

W czym możemy pomóc?

W ramach naszych podstawowych usług oferujemy:

  • Badania geotechniczne i geośrodowiskowe lokalizacji
  • Ocenę projektu fundamentów, prac ziemnych i stabilności stoku
  • Audyty środowiskowe, badania zanieczyszczeń i analizy due diligence
  • Ocenę hydrogeologiczną i ocenę oddziaływania piwnic
  • Ocenę zagrożenia dla wód gruntowych
  • Ocenę zagrożenia dla zdrowia ludzi
  • Opracowanie strategii naprawczych, wdrożenie i zatwierdzenie

Więcej informacji…

Copyright 2015 GESL. Site by Direct Design