Geo-Environmental w Polsce

W całej Polsce planuje się modernizację i poprawę stanu infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem kolei, energetyki i łączy szerokopasmowych. Dodatkowym wyzwaniem jest ocena zasobów gazu łupkowego. Firma Geo-Environmental dysponuje umiejętnościami i doświadczeniem, które mogą być przydatne w realizacji tego planu rozwoju. Od testowania i monitoringu prac ziemnych podczas budowy zbiorników, poprzez badanie warunków gruntowych do podpowierzchniowej instalacji kabli, po budowę fundamentów pod ogniwa solarne i turbiny wiatrowe, firma Geo-Environmental wykorzystuje szereg metod i technik in situ oraz ex situ do gromadzenia parametrów projektowych oraz informacji o zanieczyszczeniu.

 

Badania terenowe i laboratoryjne oraz metody analityczne/komputerowe wykorzystuje się do identyfikacji, oceny i rozwiązania geotechnicznych problemów projektowych oraz ograniczenia zagrożeń dla środowiska. Nasz zespół może też ocenić geotechniczne warunki gruntowe i dostarczyć parametry lub rozwiązania projektowe do zbudowania stabilnych nasypów i wykopów oraz fundamentów i podstaw pod ciężki sprzęt budowlany, a także opracować projekty filarów do mostów i wiaduktów, budynków oraz podtorzy i dróg. Ponadto możemy także ocenić środowiskowe warunki gruntowe w celu określenia potrzeby zastosowania metod naprawczych dla uniknięcia mobilizacji czynników zanieczyszczających.

Szukasz porady?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania porady lub szczegółowego omówienia swoich projektów. Jeden z naszych inżynierów konsultantów chętnie przeprowadzi niezobowiązującą rozmowę na temat konkretnych wymagań klienta.

Copyright 2015 GESL. Site by Direct Design